utorok 1. februára 2011

Čo je to vizualizácia pracoviska?

Myslím, že všetci budú súhlasiť s názorom, že dnešná doba je rýchlejšia ako kedykoľvek predtým. Internet a rozvoj počítačov posunul hranice rýchlosti o hodný kus ďalej. Správa, ktorá sa kedysi šírila deň, je u nás behom sekundy. Napriek tejto rýchlosti dobré informácie sú čoraz  vzácnejšie a byť dnes správne informovaný má cenu zlata.
Dobrý manažér si hodnotu dobrej informácie cení. Na prenos informácií v podnikoch  okrem emailov a či nebodaj neoficiálnych „poslov správ“  slúži prepracovaný systém vizualizácie.  
Hlavnou úlohou vizualizácie pracoviska je informovať ostatných  správnymi údajmi. Vedieť, kde som a kam sa chcem dostať. Poznať svoje ciele a výsledky je základom pre zlepšovanie. Správne pomenovať  problémy a ukázať zdroje plytvania. Ďalším cieľom vizualizácie je aj definovanie ako. Ako sa má vyrábať - pracovné predpisy, ako má pracovisko vyzerať a ako sa má vykonávať kontrola.
Informačným prvkom vizualizácie pracoviska je tímová alebo výsledková tabuľa. Slúži na prezentovanie aktuálnych cieľov a výsledkov tímu. Obsahuje všetky potrebné informácie pre výkon činnosti pracovníkov.  Pracovný tím sa stará o jej aktualizáciu a zodpovedá za správnosť údajov.  Okrem informačného významu spĺňa motivačnú úlohu, ktorá pramení z vlastníctva. Všetci ťaháme za jeden povraz, sú to naše výsledky, my to dokážeme.
Označenie teritória – zóna pracoviska, je definovanie hraníc pracoviska a zodpovednosti v rámci pracoviska. Pracovisko sa stáva viac organizované, prehľadné a všetko, čo je vlastníctvom príslušného tímu, je vo vnútri zóny a je riadne označené. Používajú sa farebné kódy, tabule, čiary a značky.
Štandard je protipól chaosu. Štandardy nám pomáhajú mať proces pod kontrolou, eliminujú variabilitu, pomáhajú dosahovať ciele. Štandard pracoviska predpisuje v rámci teritória vzhľad pracoviska a polohu jednotlivých nástrojov, pracovných pomôcok (vrátane tímovej tabule), zásob tak, aby pracovisko spĺňalo zásady a požiadavky 5S, BOZP a ergonómie.
Správne informácie menia históriu. V zjednodušenom makrosvete výrobných podnikov správna vizualizácia pomáha robiť rýchle a správne rozhodnutia.