streda 6. marca 2013

One piece flow


Jednokusový výrobný tok alebo one piece flow je z hľadiska štíhlej výroby prevratný výrobný princíp. Ide o výrobu toho čo potrebujeme iba vtedy keď to potrebujeme, spracovaním vždy len jedného kusu.
Jednokusový výrobný tok je protikladom výrobného toku s bezpečnostnými zásobami. V klasickej  hromadnej výrobe kde výrobky postupujú výrobným procesom vo veľkých dávkach žiadnu položku nemožno presunúť na ďalší postup, kým nie sú všetky položky v dávke spracované. Musíme mať bezpečnostné zásoby aby sa odstránili prestoje medzi jednotlivými operáciami. Zvýšená úroveň zásob nám spôsobuje, že naše potenciálne problémy sú dobre schované a čakajú na nás pod hladinou. Z krátkodobého pohľadu sa nič nedeje ale keď to praskne máme núdzový stav. V takomto prípade akákoľvek zmena naruší „rytmus“ výroby.

Oproti tomu Jednokusový tok nás núti byť štíhly aby sme vyrábali maximálne efektívne a bez strát. Zameraním na činnosti pridávajúce hodnotu sa nám darí byť vždy pripravený. Odkrýva skutočné problémy, ktoré je potrebné urýchlene a bez odkladania riešiť.  Základný rytmus výroby udáva takt. Takt je tempo požiadavky zákazníka. Stroje, linky dýchajú v rovnakom rytme, vyrábame len to čo potrebujeme a koľko toho potrebujeme. Nerobíme na sklad. Výrobky sú „ťahané“ nasledujúcimi operáciami a na konci toku je zákazník.Bohužiaľ nie vždy máme  podmienky k vytvoreniu jednokusového toku. Vtedy je najlepšie skombinovať oba princípy ako jednokusového toku ak aj toku v dávkach. Nezabudnime že optimálne riešenie sa vždy nájde J.


http://www.stihlavyroba.sk/2013/03/one-piece-flow-jednokusovy-vyrobny-tok.html

piatok 1. marca 2013

Štíhla výroba

Štíhla výroba ( Lean Production) je výroba očistená od plytvania vo výrobe. Plytvanie je všetko, čo zvyšuje náklady výrobku alebo služby bez toho, aby zvyšovalo ich hodnotu. Sú to prekážky v ceste efektívnemu pretváraniu vstupných zdrojov a materiálu na výstupy - konečné výrobky.

Viac na :

http://www.stihlavyroba.sk/2013/02/co-je-stihla-vyroba-alebo-lean.html