piatok 25. novembra 2011

The Power of Dreams

Každý chlap pozná japonskú značku motocyklov Honda. Chcem sa na pár riadkoch podeliť o históriu tejto svetovej značky.

Zakladateľ, pán Soichiro Honda začal v roku 1927 s malou opravovňou, ktorá sa rýchlo stala veľmi známou v širokom okolí. V roku 1939 opravovňu prebudoval na výrobu piestnych krúžkov pre automobilku Toyota a premenoval ju na Tokai Seiki Heavy Industries Co., Ltd. Pred koncom druhej svetovej vojny Honda svoj podnik predal firme Toyoda Jido Shokki.

Po konci druhej svetovej vojny sa Japonsko nachádzalo vo veľmi zložitej ekonomickej situácii. Morálka porazenej mocnosti bola na veľmi nízkej úrovni. Húževnatý Honda v roku 1946 využíva naskytnutú príležitosť a nakupuje výhodne z armádnych zásob malé spaľovacie motory, pôvodne určené do generátorov vyrábajúcich prúd pre rádiostanice. Tieto motory následne inštaluje na bicykle, čím vzniká prvý výrobok značky Honda - motobicykel typ A. Zakladá spoločnosť Honda Technical Research Institute. Verejná doprava tej doby bola nespoľahlivá, automobily boli drahé a kvôli nedostatku benzínu takmer nepoužiteľné. Výroba mopedov bola výborným a veľmi úspešným riešením. O dva roky neskôr sa k Hondovi pridal Takeo Fujisawa, ktorý vytvoril firemnú obchodnú sieť. Využíva pritom už existujúcich japonských predajcov bicyklov; aké jednoduché a geniálne. V tom istom roku založil pán Soichiro Honda spoločnosť Honda Motor Co. Ltd

Japonsko počas Kórejskej vojny malo významnú územnú pozíciu. To naštartovalo ekonomický rast Japonska. Mopedy a motocykle si mohlo dovoliť čím ďalej viac ľudí,  konkurencia silnela, trh stal náročným a vyberavým. V tej dobe sa vedenie a zamestnanci spoločnosti Honda zhodli, že výroba musí byť znížená a zameraná na „správne“ produkty. Toto stretnutie a jednanie medzi zamestnancami a vedením položilo základ podnikovej kultúry, ktorá pretrváva dodnes.

 „Kto chce byť najlepší v Japonsku, musí byť najlepší na svete“. Kľúčovým momentom v stratégii expanzie Hondy bolo založenie a rozvoj Honda Motor Co. Inc. v Spojených štátoch amerických v roku 1959. Nasledovala európska pobočka Honda GmbH (neskôr Honda Germany) v Hamburgu v roku 1961. Počas študijnej cesty po Európe si Honda a Fujisawa uvedomili, že motocykle značky Honda zaostávajú za európskou konkurenciou. Pre zviditeľnenie spoločnosti vyhlásil Honda zavedenie športového programu a osobne sa zaviazal, že urobí všetko pre to, aby motocykle značky Honda vyhrali slávne preteky Isle of Man Tourist Trophy, čo sa následne v roku 1961 aj podarilo. V tom roku Honda úplne ovládla triedu 125 cm3 a 250 cm3.

V roku 1971 začala Honda výrobu motocyklov a automobilov v USA. Pobočka Honda Europe NV bola založená v Gente (Belgicko), aby sa tu koordinovala distribúcia náhradných dielov a automobilov do celej Európy.

 Pôvodne bola spoločnosť Honda založená a registrovaná ako firma vyrábajúca motocykle. Po pätnástich rokoch svojej existencie začala vyrábať aj automobily. Ďalších desať rokov trvalo než sa stala dôležitou súčasťou automobilového priemyslu. Ku koncu osemdesiatych rokov minulého storočia už bola vedúcou medzinárodnou spoločnosťou, ktorá spĺňala vysokú kvalitu svojich výrobkov, inžinierstva, mala zmysel pre zodpovednosť za svojich zamestnancov a životné prostredie.

Filozofia „First man then machine“ (Najprv človek, potom stroj) pána Soichiro Honda, zakladateľa spoločnosti, sprevádzala výrobu a predaj výrobkov vo všetkých krajinách po dlhé roky. Ďalším heslom  bolo „The Power of Dreams“ (Sila snov).  Soichiro Honda vždy veril, že sny môžu priviesť človeka k uskutočneniu mnohých predstáv v skutočnom svete. Založil Honda Foundation, ktorej hlavným cieľom bolo harmonizovať nové technológie s ekológiou.

Soichiro Honda počas celého svojho života získal veľa ocenení a vyznamenaní, z ktorých môžeme spomenúť napríklad uvedenie do automobilovej siene slávy asociácie FIA. Tam sa zaradil v poradí ako tretí k svojim predchodcom, ktorými boli Ferdinand Porsche a Enzo Ferrari.

Pán Honda zomrel 5. augusta 1991.

pondelok 24. októbra 2011

Systém manažérstva kvality

Žijeme v dynamicky meniacom sa svete. Krachujúce štáty, svetové vlády zápasiace s nedôverou občanov. Podniky zápasia s konkurenciou, musia vyrábať viac za menej a akoby nestačilo, stále kvalitnejšie. Hľadajú východisko, maják v rozbúrených vodách, ako takú stabilitu, ... hľadajú systém. Systém, ktorý popisuje veci správnymi menami a hovorí, čo sa má robiť, aby sme dosahovali skvelé výsledky. Systém budujúci a podporujúci kvalitu riadenia spoločnosti, popisujúci kde sme a kam sa chceme dostať.
Čo je to kvalita? Zo všetkých definícií kvality sa mi najviac páči, že kvalita je, keď sa vracia spokojný zákazník a nie tovar. Riadenie tejto kvality má zabezpečiť, aby sa v podniku dostali požiadavky na kvalitu produktu a výrobných, či vývojových procesov medzi hlavné priority. Zdá sa vám, že tlak na kvalitu je moc veľký a systém riadenia  kvality je zbytočný? Ale na začiatku to bola naozaj záležitosť prežitia. Naši predkovia sa učili na vlastných chybách. V snahe zdokonaľovať sa a byť efektívni používali naši predkovia iba osvedčené postupy. Omyly mohli byť osudné. Pri mumifikácii v starovekom Egypte sa bolo treba riadiť týmito predpísanými postupmi, aby balzamovači neskončili na vlastnom stole za nekvalitne vykonanú prácu. Skvelými „systemákmi“ boli Rimania. Museli, aby jednoducho prežili. Rímske cesty postavené na základe štandardných postupov  spájali jednotlivé kúty impéria, fragmenty týchto ciest sa zachovali dodnes. Je známe, že Rimania mali taktiež perfektne organizovanú armádu. Vojny a nedostatok bohužiaľ vo veľkej miere určovali pokrok. Vo vojne ide o veľa a tak systém riadenia kvality putoval storočiami ako súčasť vojenstva a výroby zbraní. Hanibal,Peter Veľký, Fridrich II, Napoleon...
V časoch mieru sa budovali základy riadenia kvality v remeselníckych dielňach. Každá dielňa mala svoju značku, ktorou označovali svoje výrobky a know how sa prenášalo ústne z pokolenia na pokolenie. Remeselník vykonával všetky potrebné manažérske funkcie, a tak dobre vedel čo zákazník chce. Manufaktúry túto rovnováhu výrobca – zákazník narušili, ale už v v priebehu priemyselnej revolúcii sa kvôli zvyšovaní zisku vynorila nová teoretická disciplína, kvalita. V priebehu rokov sa kvalita dostala do polohy pilieru podnikov. Velikáni ako Henry Ford, Tomáš Baťa to rozbalili vo veľkom. Pochopili, že dobrý systém riadenia kvality je predovšetkým o zabezpečení konkurencieschopnosti, a tak o zvýšení zisku .
Bežný pohľad na systém riadenia kvality je chápaný ako luxus, byrokracia a imidž. Bohužiaľ. To čo pochopili Rimania a Ford či Toyoda je v samotnom princípe. Napíš, čo robíš, potom urob to, čo napíšeš. Poskytni viditeľný dôkaz o tom, čo robíš, čo si zapísal (záznam kvality). Urči chyby v procese a príležitosti na zlepšenie. A nakoniec zabezpeč, aby si predišiel problémom v procese v budúcnosti.
Postoj firmy, vedenia (manažmentu) k systému riadenia kvality v spoločnosti je základom pre fungovanie spoločnosti. Stredoveký remeselník vedel ,čo zákazník chce a vedel, ako mu to poskytnúť. Ak nie tak zákazník išiel k susedovi a remeselníkova rodina bola hladná. Musel mať postoj. Oproti tomu v moderných zložitých organizačných štruktúrach podniku sa postoj stráca.
Teória (aj prax) hovorí ,že systém riadenia kvality sa opiera o 8 princípov:
1.Orientácia na zákazníka  - zákazník požaduje výrobok alebo službu v prvotriednej kvalite. Nutná spolupráca vo všetkých kľúčových otázkach.
2.Vodcovstvo – správny vodca inšpiruje  = príležitosti, dôvera, samoriadenie a tímová práca.
3.Zapojenie ľudí – zapojenie zamestnancov do vecí, ktoré sa ich bezprostredne týkajú tak, aby sa dosahovali ciele organizácie.
4.Procesný princíp – uskutočnenie všetkých potrebných krokov k vytvoreniu produktu tak, aby bol zákazník spokojný.
5.Systémový prístup k manažérstvu - jednotlivé procesy identifikované v procesnom prístupe musia byť spoločne riadené ako jeden systém.
6.Neustále zlepšovanie – neustále zdokonaľovanie procesov a činností.
7.Orientácia na fakty pri rozhodovaní – rozhodovanie podporené faktami a dátami.
8.Vzájomná prospešnosť vzťahov s dodávateľmi – prepojenie s dodávateľmi od vývoja po sériovú výrobu.
Je dôležité pochopiť, že kvalita a systém riadenia kvality v dnešnej dobe nie je luxus, ale nevyhnutnosť pre zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti. Zavedenie tohto systému je dlhodobý proces, ktorý by v konečnom dôsledku mal viesť k zlepšovaniu spokojnosti zákazníka, efektívnosti, znižovaniu nákladov, redukcii rizík, zvyšovaniu produktivity práce, jasnému určeniu zodpovednosti a samozrejme v neposlednej rade k zvyšovaniu kvality samotného produktu či služby.

streda 1. júna 2011

Čo je 5S?

Prednedávnom som sa stretol s názorom, že sa zbytočne opičíme po Japoncoch či Američanoch. Súhlasím, ale... Ak sa chceme vyrovnať vyspelým ekonomikám, musíme sa učiť u skúsenejších. Bohužiaľ, socializmus tu zanechal hlbokú stopu v podobe zlých pracovných návykoch. Rozmýšľajme a oprime sa o skúsenosti našich predkov. Veď „Japonské“ 5S nájdeme aj u babky v kredenci. Lyžičky medzi lyžičkami, nožíky medzi nožíkmi a vidličky...

A čo to 5S teda je? Je to o čistote a upratovaní? Čiastočne. 5S je pojem, ktorý sa používa na označenie smerníc o čistote a poriadku na pracovisku pre zlepšenie efektívnosti a disciplíny. Zakladá sa na piatich japonských slovách:

Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu a Shitsuke, ktoré možno interpretovať nasledovne: Triedenie, Usporiadanie, Čistenie, Štandardizovanie a Disciplína.

Problematika usporiadania pracoviska, pracovných pomôcok či nástrojov tak, aby ich používanie bolo čo najefektívnejšie, je stará ako ľudstvo samo. V stredoveku boli známi svojou efektivitou benátski stavitelia lodí. Boli schopní v krátkej dobe vyrobiť loď. Priemyselná revolúcia priniesla nové výrobné postupy a hlavne ľudskú silu a silu zvierat nahradili stroje. Vysoká cena strojov a výrobných zariadení dala podnet k dômyselnejšej údržbe. Henry Ford si vo svojom podniku potrpel na autonómnu a preventívnu údržbu čím výrazne znížil poruchovosť a tak zvýšil efektivitu strojov. Zaviedol program CANDO, ktorý nadväzuje na prácu Taylora, je základom systému 5S.

Cleaning up = upratovanie

Arranging = usporiadanie

Neatness = poriadkumilovnosť

Discipline = disciplína

Ongoing Improvement = neustále zlepšovanie

Japonsko bolo po 2. Svetovej vojne zničené a keď spoločnosť Toyota chcela znovu vyrábať osobné automobily museli sa stať konkurencieschopné americkým automobilkám. Nepredstaviteľne ťažká úloha, konkurovať hromadnej výrobe.

Eiji Toyoda, generálny riaditeľ spoločnosti Toyota Motor Manufacturing, sa preto rozhodol študovať americký výrobný systém Henryho Forda priamo v Detroite. Tam bol rozčarovaný množstvom zásob. Keď sa vrátil, Taiji Ohno, hlavný inžinier Toyoty, dostal za úlohu vypracovať výrobný systém TPS (Toyota Production System).  5S, ako ho poznáme, bol vyvinutý Hiroyuki Hiranom ako súčasť k výrobnému systému. Samotný princíp „Hauskípingu“ v optimalizovanom výrobnom závode vždy existoval. Avšak Hirano priniesol štruktúru pre neustále zlepšovanie týchto programov. 5S je postupnosť jasne identifikovateľných krokov, z ktorých každý krok stavia na predchádzajúcom.

5S zviditeľňuje a redukuje plytvanie. Nadvýroba a zásoby sa označia minimálnou a maximálnou hladinou, opravám sa predchádza prostredníctvom „blbuvzdorných“ zariadení a vizuálneho manažmentu, zbytočné pohyby sa riešia prostredníctvom štandardizovaných techník. Pravidelné čistenie pomáha udržiavať stroje v dobrom technickom stave a eliminovať tak vznik porúch a prestojov. Metódou 5S možno dosiahnuť zlepšenie a zjednodušenie materiálového toku, rozmiestnenia zariadení, umiestnenia materiálu a zásob. Ďalšími prínosmi sú:

- zlepšenie kvality, produktivity a bezpečnosti;

- lepšia podniková kultúra, postoje ľudí, menšia apatia;

- zlepšené pracovné prostredie.

Na záver len poznámka, nebojme sa 5S, je to pomocník pri zvyšovaní našej konkurenčnej výhody. Ak potrebujete pomôcť zaviesť 5S neváhajte kontaktovať: http://www.leanea.sk/.


Michal

utorok 8. marca 2011

Henry Ford - priekopník hromadnej výroby automobilov.

Narodil sa v roku 1863 v americkom štáte Michigan na farme svojich rodičov v Dearbome, neďaleko Detroitu. Mal zdediť rodinnú farmu, priťahovala ho však technika. Z časopisov sa dozvedel o nemeckom vynáleze Ottovho spaľovacieho motora. V tom čase bol všeobecný názor že parný motor je nenahraditeľný on však v roku 1896 zostrojil svoj prvý „automobil “Quadricycle, poháňaný spaľovacím motorom. V roku 1899 založil spolu s ďalšími investormi Detroit Automobile Company. Jeho túžbou bolo vyrábať auto dostupné širokej verejnosti, Detroit Automobile Company však vyrobilo iba 6 až 7 automobilov ročne. Spoločnosť nechal zbankrotovať a vzápätí v roku 1901 založil Henry Ford Company, ktorá vyrábala luxusné vozidlá. Firmu opustil a tá sa neskôr premenovala na Cadillac Automobile Company.
Do tretice všetko dobré a Henry Ford založil The Ford Motor Company. Tu si začal plniť sen o ľudovom automobile. Revolučný Model T bol taký jednoduchý, že ho dokázal opraviť každý, a taký odolný, že zvládol aj vtedajšie kamenisté americké cesty. Jazdil rýchlosťou až 70 km/h. Najznámejšia výrobná inovácia, pásová montážna linka bola inšpirovaná z bitúnku a za jej pomoci znížil náklady na výrobu natoľko, že cena klesla z pôvodných 850 na 250 dolárov. Výrobný pás výrazne zrýchlil cyklus výroby na jeden automobil. Len necelých 5 rokov od uvedenia na trh bol výrobný proces natoľko mechanizovaný, že výroba jedného vozu trvala len 93 minút . Od roku 1908 do roku 1927 sa vyrobilo a predalo neuveriteľných 15 007 034 kusov. Auto sa stalo predmetom masovej spotreby.
Henry Ford patrí nielen k podnikateľským veličinám, ale aj k technicky a organizačne nadaným ľuďom. Na svojom konte má 161 patentov. Jeho snaha o produkciu pri vynaložení čo najmenších nákladov viedla nielen k vynálezom rôznych technických vymožeností, ale tiež k objavu faktu, že spokojný zamestnanec toho urobí viac, ako traja nespokojní. Zaviedol program CANDO (Cleaning up  = upratovanie, Arranging = usporiadanie, Neatness = poriadkumilovnosť, Discipline = disciplína, Ongoing Improvement neustáleho zlepšovania) nadväzuje na prácu Taylora, je pôvodu systému 5S. Vo svojom podniku si potrpel na autonómnu a preventívnu údržbu čím výrazne znížil poruchovosť a tak zvýšil efektivitu strojov. Zomrel v roku 1947.
Časopis Forbes vyhlásil Henryho Forda za najvplyvnejšieho podnikateľa všetkých čias.
Zopár Fordových legendárnych myšlienok:
·         Či už veríte, že niečo dokážete, alebo naopak veríte, že to nedokážete, v oboch prípadoch máte s najväčšou pravdepodobnosťou pravdu.
·         Keď chcete poznať pravdivú históriu, poznajte to, čo píšu porazení.
·         Myslenie je najťažšia práca, ktorá existuje. To je dôvod, prečo tak málo ľudí myslí.
·         Nechaj človeka vyrábať niečo lepšie a predávať lacnejšie, ako to bolo vyrábané a predávané vždy pred tým, nechaj ho, aby sa pre to rozhodol a peniaze prídu.
·         Nikdy nebude vymyslený systém, ktorý by odstránil nutnosť pracovať.
·         Model ''T'' vyrábame vo všetkých farbách, ale ponúkame ho výhradne v čiernej.
·         Spokojný zamestnanec urobí viac ako traja nespokojní.

utorok 1. marca 2011

Kvalita v autobilovom sektore - dodávateľ pre koncern VW

      Dobrý deň. Dnes sa budeme venovať  filozofii kvality vo výrobnej prevádzke – dodávateľovi pre koncern VW (VW, Audi, Škoda, Seat, Bentley, Bugatti, Lamborghiny, Scania).
Rád by som predstavil kvalitu ako životnú cestu  a zároveň potrebu pre každú výrobnú prevádzku, ktorá nielen že  zvýši imidž firmy, tak dôležitý pre získanie nových potenciálnych projektov a udržaní starých, ale aj pomáha pri zvýšení produktivity, motivácie a stability štruktúry firmy. Výrobná prevádzka  by preto mala prevziať filozofiu kvality ako základný kameň pre fungovanie všetkých procesov vo firme.
Je obrovskou chybou ak firma chápe kvalitu len ako nutné zlo, ako oddelenie, ktoré iba upozorňuje a každého vo firme „otravuje“. Kvalita ako filozofia by nemala byt len zásadou oddelenia kvality ale malo by ju prevziať  a osvojiť si ju celé celý závod od výrobných operátorov po top manažment (generálny manažér, konateľ, majiteľ) a posunúť tak kvalitu na najdôležitejší nástroj politiky firmy.
Kvalita musí byť chápaná ako druh myslenia a konania - všetkých a všetkého počínajúc generálnym manažérom pokračujúc oddelením výroby, logistiky, nákupu, technológie, údržby a končiac oddelením kvality.
Každá naša myšlienka a konanie musí ísť ruka v ruke s filozofiou kvality. Treba si uvedomiť:
-ako musíme rozmýšľať aby sme postupovali kvalitne  a štandardizovane - dodržiac všetky normy a zákony -rýchlo, úsporne, chytro, v najlepšom zámere pre najvyššiu hodnotu nášho zákazníka?
-ako musíme konať aby každá naša činnosť v malom či veľkom smerovala k pridanej hodnote nášho produktu či služby pre nášho zákazníka.
Neustále zlepšovanie - čo i len o krok – je posunom vpred . Ak však prestaneme - je to automaticky presmerované na znižovanie kvality, straty dôvery a ukončenia spolupráce zo zákazníkom a nezadržateľný zánik firmy.
Kvalita v rámci firmy ide  ruka v ruke s optimalizáciou procesov a stanovením štandardov pre fungovanie výrobnej  prevádzky. Štandardy stanovíme podľa základnej zmluvy medzi koncernom (VW) a dodávateľom. Základná zmluva od ktorého sa odvíja ďalší proces kvality výrobnej prevádzky je spravidla obsiahnutá v,,zošite požiadaviek,,. (Lastenheft) .Zmluva je dohodou medzi VW Beschaffung (oddelenie obstarania - nákupu) a dodávateľom (oddelením nákupu).
Takto cely proces začína.........pokračovanie nabudúce J
Erik Kunert

utorok 1. februára 2011

Čo je to vizualizácia pracoviska?

Myslím, že všetci budú súhlasiť s názorom, že dnešná doba je rýchlejšia ako kedykoľvek predtým. Internet a rozvoj počítačov posunul hranice rýchlosti o hodný kus ďalej. Správa, ktorá sa kedysi šírila deň, je u nás behom sekundy. Napriek tejto rýchlosti dobré informácie sú čoraz  vzácnejšie a byť dnes správne informovaný má cenu zlata.
Dobrý manažér si hodnotu dobrej informácie cení. Na prenos informácií v podnikoch  okrem emailov a či nebodaj neoficiálnych „poslov správ“  slúži prepracovaný systém vizualizácie.  
Hlavnou úlohou vizualizácie pracoviska je informovať ostatných  správnymi údajmi. Vedieť, kde som a kam sa chcem dostať. Poznať svoje ciele a výsledky je základom pre zlepšovanie. Správne pomenovať  problémy a ukázať zdroje plytvania. Ďalším cieľom vizualizácie je aj definovanie ako. Ako sa má vyrábať - pracovné predpisy, ako má pracovisko vyzerať a ako sa má vykonávať kontrola.
Informačným prvkom vizualizácie pracoviska je tímová alebo výsledková tabuľa. Slúži na prezentovanie aktuálnych cieľov a výsledkov tímu. Obsahuje všetky potrebné informácie pre výkon činnosti pracovníkov.  Pracovný tím sa stará o jej aktualizáciu a zodpovedá za správnosť údajov.  Okrem informačného významu spĺňa motivačnú úlohu, ktorá pramení z vlastníctva. Všetci ťaháme za jeden povraz, sú to naše výsledky, my to dokážeme.
Označenie teritória – zóna pracoviska, je definovanie hraníc pracoviska a zodpovednosti v rámci pracoviska. Pracovisko sa stáva viac organizované, prehľadné a všetko, čo je vlastníctvom príslušného tímu, je vo vnútri zóny a je riadne označené. Používajú sa farebné kódy, tabule, čiary a značky.
Štandard je protipól chaosu. Štandardy nám pomáhajú mať proces pod kontrolou, eliminujú variabilitu, pomáhajú dosahovať ciele. Štandard pracoviska predpisuje v rámci teritória vzhľad pracoviska a polohu jednotlivých nástrojov, pracovných pomôcok (vrátane tímovej tabule), zásob tak, aby pracovisko spĺňalo zásady a požiadavky 5S, BOZP a ergonómie.
Správne informácie menia históriu. V zjednodušenom makrosvete výrobných podnikov správna vizualizácia pomáha robiť rýchle a správne rozhodnutia.