utorok 9. apríla 2013

Takt time (TT) a Cycle Time (CT)

Ako synchronizovať jednotlivé pracovné operácie či súvisiace procesy? Keď sa účíme hrať na hudobný nástroj, náš učiteľ zapne metronóm. Je to malá skrinka, ktorá nám presne udáva tempo, ako máme hrať. Tempo je dané autorom skladby. Keď tempo nedodržíme, zahráme namiesto romantickej skladby pochod. A to by sa naše publikum asi náramne pobavilo... Náš zákazník je naše platené publikum. Je zároveň aj autorom skladby a dobre vie, kedy má skladba skončiť, čo znamená, koľko výrobkov vyprodukujeme.

V 30-ich rokoch 20. storočia si nemecký letecký priemysel požičal myšlienku taktu na zladenie finálnej montáže so zásobovaním jednotlivými lietadlovými trupmi. Bol to jednoduchý nápad, tak ako v hudbe dirigent udáva rytmus orchestru, aj zákazník udáva tempo výroby presným taktom. Tik, tik, tik...

Viac na http://www.stihlavyroba.sk/2013/04/takt-time.html

utorok 2. apríla 2013

Zákazník, hodnota a hodnotový tok

Ako synchronizovať jednotlivé pracovné operácie či súvisiace procesy? Keď sa účíme hrať na hudobný nástroj, náš učiteľ zapne metronóm. Je to malá skrinka, ktorá nám presne udáva tempo, ako máme hrať. Tempo je dané autorom skladby. Keď tempo nedodržíme, zahráme namiesto romantickej skladby pochod. A to by sa naše publikum asi náramne pobavilo... Náš zákazník je naše platené publikum. Je zároveň aj autorom skladby a dobre vie, kedy má skladba skončiť, čo znamená, koľko výrobkov vyprodukujeme.


V 30-ich rokoch 20. storočia si nemecký letecký priemysel požičal myšlienku taktu na zladenie finálnej montáže so zásobovaním jednotlivými lietadlovými trupmi. Bol to jednoduchý nápad, tak ako v hudbe dirigent udáva rytmus orchestru, aj zákazník udáva tempo výroby presným taktom. Tik, tik, tik...
Viac na http://www.stihlavyroba.sk/2013/04/takt-time.html

streda 6. marca 2013

One piece flow


Jednokusový výrobný tok alebo one piece flow je z hľadiska štíhlej výroby prevratný výrobný princíp. Ide o výrobu toho čo potrebujeme iba vtedy keď to potrebujeme, spracovaním vždy len jedného kusu.
Jednokusový výrobný tok je protikladom výrobného toku s bezpečnostnými zásobami. V klasickej  hromadnej výrobe kde výrobky postupujú výrobným procesom vo veľkých dávkach žiadnu položku nemožno presunúť na ďalší postup, kým nie sú všetky položky v dávke spracované. Musíme mať bezpečnostné zásoby aby sa odstránili prestoje medzi jednotlivými operáciami. Zvýšená úroveň zásob nám spôsobuje, že naše potenciálne problémy sú dobre schované a čakajú na nás pod hladinou. Z krátkodobého pohľadu sa nič nedeje ale keď to praskne máme núdzový stav. V takomto prípade akákoľvek zmena naruší „rytmus“ výroby.

Oproti tomu Jednokusový tok nás núti byť štíhly aby sme vyrábali maximálne efektívne a bez strát. Zameraním na činnosti pridávajúce hodnotu sa nám darí byť vždy pripravený. Odkrýva skutočné problémy, ktoré je potrebné urýchlene a bez odkladania riešiť.  Základný rytmus výroby udáva takt. Takt je tempo požiadavky zákazníka. Stroje, linky dýchajú v rovnakom rytme, vyrábame len to čo potrebujeme a koľko toho potrebujeme. Nerobíme na sklad. Výrobky sú „ťahané“ nasledujúcimi operáciami a na konci toku je zákazník.Bohužiaľ nie vždy máme  podmienky k vytvoreniu jednokusového toku. Vtedy je najlepšie skombinovať oba princípy ako jednokusového toku ak aj toku v dávkach. Nezabudnime že optimálne riešenie sa vždy nájde J.


http://www.stihlavyroba.sk/2013/03/one-piece-flow-jednokusovy-vyrobny-tok.html

piatok 1. marca 2013

Štíhla výroba

Štíhla výroba ( Lean Production) je výroba očistená od plytvania vo výrobe. Plytvanie je všetko, čo zvyšuje náklady výrobku alebo služby bez toho, aby zvyšovalo ich hodnotu. Sú to prekážky v ceste efektívnemu pretváraniu vstupných zdrojov a materiálu na výstupy - konečné výrobky.

Viac na :

http://www.stihlavyroba.sk/2013/02/co-je-stihla-vyroba-alebo-lean.html